FOGLALÁSI FELTÉTELEK

Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

Check-in, check-out feltételek

A szálláshelyet érkezés napján 15.00-20.00 óra között lehet elfoglalni és elutazás napján 10.00 óráig kérjük elhagyni. Amennyiben 10:00 óráig nem hagyják el a szobát, úgy automatikusan szobafelár kerül felszámolásra, melynek mértéke 1000 Ft/óra.  Korai érkezés és késői távozás lehetőségeinkről előzetes egyeztetés szükséges. Panziónk a lefoglalt szálláshelyet az érkezés napján 20 óráig tartja fenn, ezután jogosult annak értékesítésére.

A szálláshely elfoglalásakor bejelentőlapot kérünk kitölteni, amely a következő adatokat tartalmazza:

– Személyes adatok (felnőtt vendégeknél név, lakcím, szül. hely és idő, útlevél vagy szem. ig. szám; gyermekeknél név, szül. hely és idő)

– A vendég járművének rendszáma

– Érkezés és elutazás napja

– Aláírás

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a panziónkban igénybe vett szolgáltatások és a szállásdíj utáni anyagi felelősség a bejelentőlap pontos kitöltésétől és a vendég általi aláírásától függetlenül a szálláshely elfoglalásától fenn áll. A vendég részére történt kulcsátadás a szálláshely elfoglalásának kezdetét jelenti.

Amennyiben a vendég a foglalásában megadott időpontnál korábban szeretné a már elfoglalt szálláshelyet elhagyni, a vendég a foglalás teljes időtartamának megfelelő szállásdíjat köteles megfizetni

Fizetési feltételek

Fizetési feltételek, előlegfizetés esetén
A panzió a foglalás megerősítésére jogosult 30% előleg befizetését kérni. A foglalás életbe lép az előleg befizetésének ill. átutalásának igazolásával vagy a számlánkon történő jóváírásával – ezen tranzakciók visszaigazolásával. Az előleg nélküli telefonos, és e-mailben küldött foglalásokat előjegyzésként kezeljük.

Az előleg fizetésének lehetőségei:

-Banki átutalással

Az előleget a visszaigazolásunkban megadott számlára kérjük átutalni:
11712004-21438716-00000000
OTP Budapesti r., XII. Böszörményi út
1126 Budapest, Böszörményi út 9-11.

Átutalás esetén a közlemény rovatba kérjük tüntessék fel: Név ( amellyel a szállást lefoglalták )

Figyelem! Ha a befizető más, mint a szállás lefoglalója, akkor kérjük, írják rá a közlemény rovatba a szállásfoglaló nevét!

Ennek hiányában nem tudjuk beazonosítani az ÖN befizetését.
Kérjük, hogy az előleg befizetése előtt olvassák el a fizetési és lemondási feltételeket!

Fizetési feltételek, előleg fizetése nélkül.
A szállásdíj fennmaradó része a helyszínen fizetendő.
Panziónkban lehetősége van az alábbi módon fizetni:
-Készpénz
-Bankkártya
-Szépkártya (K&H, OTP, MKB)
A  vendég fizetési kötelezettségének teljesítésére vonatkozó legkésőbbi határidő a távozás napján 10:00.
Az árak HUF-ban értendőek, szobára és az ajánlatban szereplő éjszakaszámra vonatkozik.
Az árak minden esetben tartalmazzák a reggeli ellátást. Az idegenforgalmi adó külön fizetendő készpénzben, melynek mértéke 18 év felett 2017. évben 500 Ft/fő/éjszaka.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy minden esetben fizetendő azon éjszakák száma, melyet megrendelt, abban az esetben is, ha a szolgáltatásokat nem, vagy csak részben veszi igénybe.

Házi kedvencekre vonatkozó szabályzat

Háziállatot panziónkban  nem fogadunk. Megértésüket köszönjük!

Lemondási feltételek

A lemondási feltételek az ártípus szerint változhatnak. A vonatkozó, pontos lemondási feltételeket az adott ártípus mellett találod, a feltételek linkre kattintva.

Általános feltételek

Felhasználási Feltételek

Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

1. Általános rendelkezések

1.1.Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a ( Hello Balcsi Panzió, 8237 Tihany,Kenderföld út 37.: Szolgáltató) elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

1.2.Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2. Szerződő felek

2.1.A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2.Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1.A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2.A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásávalés a megállapított előleg Szolgáltató részre történő megérkezésével jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli
visszaigazolása nem minősül szerződésnek.
3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. 3.5.Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a
Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt
megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.7.A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A panzióban bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.8.A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out)

4.1.A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 15.00 órától elfoglalni.

4.2.A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 20.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

4.3.A Vendégnek a szobát az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.

4.4.A panzió foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük, az érkezését megelőző napon jelezze a recepciónk számára.

5. Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1.A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása
szükséges.

5.2.Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon
10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

6. Árak

6.1.A panzió mindenkori listaárai a panzió recepcióján megtalálható és a hellobalcsi.hu weblap „ÁRAINK” menüjében közzétételre kerülnek.

6.2.A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a panzió honlapján (www.hellobalcsi.hu) találhatók.

6.3.A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás
megkezdése előtt a panzió recepcióján.

6.4.Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre

6.5. Előleg a megrendelt szolgáltatás díjának 30 %-a.

7. Ajánlatok, kedvezmények

7.1.Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a panzió weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

7.2.A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3.A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy
rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

8. Lemondási feltételek

8.1. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és
módosítási feltételek a következők:

– a visszaigazolt érkezés napját megelőző 7 napon belüli elállás esetén a kötbér összege a
szerződött szállásdíj 30 %-a,

– a visszaigazolt érkezés napját megelőző 72 órán belüli elállás esetén a kötbér összege a
szerződött szállásdíj50%-a

Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Vendég viselné közvetlenül.

8.2. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

9. Fizetés módja, garancia

9.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euroban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, illetve átutalással.

9.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a panzió bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

9.3. Az egyéni szobafoglalás garantálása előlegfizetéssel lehetséges. Egyéb fizetési módok a
helyszínen: K&H, MKB, OTP Széchenyi Pihenőkártya.

10. Szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal
felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a
létesítményt;

– a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;

– a Vendég a panzió biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

– a Vendég fertőző betegségben szenved;

– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik

11. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Szolgáltató panzió a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.2. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

12. A Vendég jogai

12.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

12.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13. A Vendég kötelességei

13.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: Megrendelést követő 3 napon belül előlegként a díj 30-%-a, a visszalévő teljes összeg a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás- szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

13.2. Abban az esetben, ha a Vendégek élelmiszert vagy italokat behoznak a panzióba, és nyilvános helyiségekben elfogyasztják, előzetes egyeztetés szükséges és a Szolgáltató jogosult arra, hogy ezekért méltányos térítést számlázzon ki (az úgy nevezett “dugópénz” italok esetén). A panzió vendéglátó ipari egységeiből ételt / italt a vendégeknek kivinni tilos.

13.3. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

13.4. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és nem őrzött
parkolónkban.

13.5. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett
sebessége 5 km/óra.

13.6. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

13.7. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket, szállóvendég kizárólag saját felelősségére használhatják.

13.8. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a panzió nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a panzió zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a panzióhoz tartozó nyílt területen – az arra kijelölt hely kivételével – tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a Szolgáltató elhelyezte. A panzió alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a panzió területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a panzió területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a panzió területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a panzió üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.
A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

13.9. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a panzió közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

13.10. A szobákat és a panzió közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek. Az okozott kárt a vendég a távozáskor megtéríteni köteles.

13.11. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató panziójában és a komplexum teljes területén.

13.12. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a panzió rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

13.13. A Vendég (ideértve a panzióban tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a panzió épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

13.14. Elutazáskor a Vendég köteles a kulcsokat a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A kulcsot a Vendég az elutazásának napján 10:00 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra.

14. Állatok behozatala

14.1.Háziállatot a panziónem fogad.

15. A Szolgáltató jogai

15.1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

15.2. A panzió dolgozója jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

15.3. Szükség esetén a dolgozó jogosult a komplexum területén zajló forgalom irányítására.

15.4. Amennyiben a Vendég az igénybevett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, melyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a panziót.

16. A Szolgáltató kötelezettségei

16.1.A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások,
szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

16.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések
megtétele, azok írásban történő rögzítése.

16.3. A panzión belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében
22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a szállodai személyzet felel.

17. A Vendég betegsége, halála

17.1 Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

17.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

18. Az adatkezelés biztonsága

18.1. A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

18.2. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve a weboldalon is van rá lehetőség.

18.3. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

18.4. A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

18.5. A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

19.6. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

18.7. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett
előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

18.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles
a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

19. Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak megsérülése vagy megsemmisülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

19.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

19.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

19.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

19.5. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

19.6. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19.9. A kártérítés mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az tízszerese (kivéve az értéktárgyakat, értékpapírokat és készpénzt), kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

20. Titoktartás

20.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

21. Vis major

21.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

22. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

22.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló panzió található.

22.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

22.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

23. A honlapunk látogatóinak adatai

23.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

23.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

23.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

24. Hírlevél

24.1. A Szolgáltató az általa üzemeltett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havonta akár több alkalommal is híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket (a továbbiakban: Hírlevél) kézbesít.

25. Adatvédelmi nyilatkozat

25.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény
értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a panzió honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a panzió recepcióján is elhelyezi.
Tihany, 2017.04.17.

Baksay-Szabó Ádám

ügyvezető